ఘనంగా నూతన్ నాయుడి జన్మదిన వేడుకలు

ఘనంగా నూతన్ నాయుడి జన్మదిన వేడుకలు ఆగస్ట్4 నూతన్ నాయుడి జన్మ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎన్ ఎన్ బర్త్ డే ఉత్సవాలు ఘనంగా

Read more

హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే..!

బిగ్ బాస్ సాక్షిగా మొదలైన ఆ స్నేహం కౌశల్ లోని బోర్న్ లీడర్న్ బయటకు తీసింది నూతన్ నాయుడు లోని పాజిటివిటీని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది ఇద్దరూ

Read more